Utställningar

Övrigt

Vi är en auktoriserad producent och licenserad partner med Corian Quality Network och en Hi-Macs Quality Club fabrikör. 

Detta innebär att vi tillhör de i Sverige som har den högsta utbildningen, kunskapen och erfarenheten av tillverkning och projekt i dessa Solid Surface material. Vi kan därför lämna garantier för utfört arbete i dessa material.

kONTAKTA OSS